Hotline: 0912 568 901
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DIỆT CHUỘT
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DIỆT CHUỘT
Diệt chuột tại tập đoàn giáo dục topica

TÁC HẠI VÀ TẬP TÍNH CỦA CHUỘT
TÁC HẠI VÀ TẬP TÍNH CỦA CHUỘT

TÁC HẠI CỦA CHUỘT Họ nhà chuột trên khắp hành tinh chúng ta hết sức đông đảo, đa dạng. Các nhà sinh học và nông học đã ước tính chúng có khoảng 450 l...

CÁC PHƯƠNG PHÁP DIỆT CHUỘT TỐT NHẤT HIỆN NAY
CÁC PHƯƠNG PHÁP DIỆT CHUỘT TỐT NHẤT HIỆN NAY

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHUỘT TỐT NHẤT HIỆN NAY? Về đặc tính sinh học: Chuột là loại động vật nhanh nhẹn, rất tinh khôn, có tính đa nghi. Các bộ phận k...

CÁC DỰ ÁN DIỆT CHUỘT CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN
CÁC DỰ ÁN DIỆT CHUỘT CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN

CÁC DỰ ÁN DIỆT CHUỘT CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN   STT TÊN CÔNG TRÌNH 1  HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2  SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 38B HAI BÀ TRƯNG 3  ...

DIỆT VÀ PHÒNG CHỐNG CHUỘT CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
DIỆT VÀ PHÒNG CHỐNG CHUỘT CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
Ở Việt Nam có 10 loài chuột chính là: chuột đồng lớn (rattus hosaensis), chuột nhà (rattus flav. flavipectus), chuột đàn (rattus flav. molliculus)...

Khả năng sinh sản của chuột rất lớn. Một đôi chuột cống sau 1 năm có thể sinh sôi nảy nở ra 800 con, cháu, chắt; sau 3 năm có thể thành 20 triệu con, ...

CÁC TIN CŨ HƠN