Hotline: 0912 568 901
QUY TRÌNH PHUN THUỐC DIỆT MUỖI
QUY TRÌNH PHUN THUỐC DIỆT MUỖI
Sử dụng các tấm vải sạch để che phủ đồ đạc, giường chiếu, chăn,màn… trước khi phun để tránh thuốc bắn bẩn khi phun.

Bước 1: Che phủ đồ Sử dụng các tấm vải sạch để che phủ đồ đạc, giường chiếu, chăn,màn… trước khi phun để tránh thuốc bắn bẩn khi phun.  Bước 2: Phu...

CÁC TIN CŨ HƠN